اسکرمبل در کیوبینگ

اسکرمبل در کیوبینگ یعنی‌چه؟

اسکرمبل در کیوبینگ چیست؟

به خراب کردن روبیک «اسکرمبل کردن» می‌گویند و به حرکاتی که با آن روبیک را خراب می‌کنیم «اسکرمبل» می‌گویند.

 

لغت اسکرمبل یعنی چه؟

کلمه انگلیسی «scramble» به معنی «کوشش، تلاش، تقلا کردن» است و کلمه‌ی «scrambler» به معنای «کوشا» هست. اما معنی این لغات در کیوبینگ فرق می‌کند، اسکرمبل به خراب کردن روبیک و اسکرمبلر به کسی که روبیک را خراب می‌کند می‌گویند.

 

چرا اسکرمبل باید از روی حرکات باشد؟

اسکرمبل از روی حرکات اجرا شود تا در مسابقات برای همه‌ی شرکت‌کنندگان به یک شکل باشد.

 

چگونه اسکرمبل پیدا کنیم؟

اگر شما از اپیلیکشن‌های تایمر استفاده می‌کنید، ‌همین اپ‌ها به شما اسکرمبل می‌‌دهند و اگر از این اپ‌ها استفاده نمی‌کنید می‌تواند از سایت wca استفاده کنید.

 

بخش اسکرمبل سایت wca
بخش اسکرمبل سایت wca

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.